Betalingen Contact

Plattegrond   Haltes   Afspraak   Betalingen   Feedback   E-mail

Voor alle lederwaren is een aanbetaling gebruikelijk.
De overige artikelen dienen vooruit betaald te worden, alvorens tot levering overgegaan wordt.

Betalingen:

o.v.v. het artikel

Rekeningnummer: NL48 INGB 0006 7272 70
t.n.v. HK Leather Artcraft
Dibbetsstraat 83
2518 PP Den Haag
Nederland


Welkom bij Hans Kimmel

Copyright © HK 2000-